Jogszabály monitoring

Közös Politika alkalmazását elősegítő komplex jogszabály monitoring rendszer

Igény

Az EU mezőgazdasági kifizetési rendszerének alkalmazása egy meglehetősen összetett ismerethalmaz áttekintését követeli meg a rendszer működtetőitől (kifizetési ügynökség ld MVH, kormányzati tanácsadó, segítő szervezetek –ld. falugazdászok, agrárkamarai tanácsadók) és a támogatások kedvezményezettjeitől, a gazdálkodóktól egyaránt.

Problémát jelent az, hogy a teljes folyamat egyes stádiumának felelősei (ld. EU jogalkotó->hazai jogalkotó->végrehajtó->tanácsadó->felhasználó) elsősorban a saját illetékességi körükben felelősek és képesek a dokumentumok létrehozásával, aktualizálásával járó munkálataikat elvégezni, a dokumentum-láncolat összefüggésrendszerének áttekintése azonban mindezidáig megoldatlan.

Továbbra is hiányzik egy olyan rendszer, amely az adott jogcímek vonatkozásában katalógus szerűen - időrendben, kategorizáltan - a teljességre törekdeve képes bemutatni az egyes dokumentumok - pl. MVH közlemények, MVH útmutatók, MVH tájékoztatók, MVH nyomtatványokok, FVM jogszabályokok, EU jogszabályok, illetve egyéb anyagok, pl. képzési anyagok, felhasználói kézikönyvek, stb.  - kapcsolatrendszerét.

Megoldás

AZ EU-Info Kft korábbi projekt tapasztalatai (FVM megbízásából jogi dokumentum adatbázisok fejlesztése, eFarmer projekben szakértői feladatok elvégzése) során kialakította azt agrár-szakmai és informatikai know-how-t, amely alapján előállítható egy olyan komplex webes alkalmazás, amely az MVH rendszerébe integrált módon, külső tartalomkezeléssel és frissítéssel képes a fent leírt problémák kezelésére.

Az online dokumentumtár legfőbb ismérvei:

Komplex jogcím dokumentum adatbázis lehetséges főbb dokumentum típusai:

és ezek kapcsolatainak rendszere

1999 óta folyamatosan elérhető a társaságunk által kifejlesztett EU-Info rendszer, amelynek speciális változata megtalálható az mvh.eu-info.hu oldalon is.

Jogszabály monitoring

15 éve folyamatosan elérhető a KAP jogszabályait monitorozó Rendszerünk.

Gazda nyilvántartások

Az AKG legnagyobb hányadát adó célprogramban érintett terület ötödén használják Gazdálkodási Napló programunkat.

Szakrendszerek

Növényvédelem, állattenyésztés, szaktanácsadás, logisztika és egyéb területeken igyekszünk hatékonyabbá tenni felhasználóink tevékenységét. Tovább...