Szakrendszerek

Növényvédelmi modulok
Növényvédelmi előrejelzéshez kapcsolódó webes kommunikáiós modul, webes távcsapda online adminisztrációs felület, web-service alapú szerkatalógus fejlesztése, agrometeorológiai állomás (DAVIS Vantage Pro 2) adatainak fedolgozása, szenzor adatok alapján előrejelzési algoritmus fejlesztsée (folyamatban)

Agrárlogisztika
Virtuális TÉSZ - Online készletnyivántartó program
A weboldal használatával a regisztrált felhasználó termény készleteit rendszerezni és kezelni tudja. A készletnyilvántartó almodul segítségével pontos kimutatásokat tud készíteni. A program továbbá alkalmas arra, hogy TÉSZ-ek esetén tulajdonosokként külön kezelje a tételeket.
Internetes termény kereskedelem
A felhasználó a nyilvántartott készleteiből az értékesítésre szánt tételeket webes felületünkön értékesítésre is felajánlhatja. Vevői oldalról a kereskedők csak az eladásra kínált tételeket látják, amire ajánlatot tehetnek. A felület a kereskedelmi partnerek összehozását szolgálja, nem webáruház és nem kér jutalékot a forgalom után.

Állattenyésztési nyilvántartások
Telepi munkanapló program, ENAR alapú egyed és álloményszintű nyilvántartások, GN kapcsolódással

Kölcsönös megfeleltetési tanácsadást támogató modul
Gazdálkodók profilírozása SFH kódok vagy/és e-Kérelem adatok vagy/és GN adatok alapján, KMF ellenőrző lista generálása, adatbázis alapján dinamikusan, gazdálkodói profilra szabottan, egyéb – pályázatok, kérelmek elkészítésénél hasznos adat-visszacsatolások

Gazdálkodói határidőnaptár modul
Pályázat- és kérelemfigyelés, Számviteli és egyéb adminisztrációs kötelezettség határidők, Gazdálkodói profilra szabottan, Hírlevél formában, e-mailben is

Monitoring rendszer a hazai mezőgazdasági és vidékfejlesztési jogi szabályozás naprakész figyelésére modul
Adott napon hatályos nemzeti dokumentumverziók kereshető adatbázisba rendezése, Rendeletek (nemzeti, EU-s) MVH közleményekhez kapcsolása (adott napon hatályos változat szerint), Egy dokumentumon belül a hivatkozások, kapcsolatok (mint szövegrészletek) megjelenítése

Monitoring rendszer az Európai Unió mezőgazdasági, vidékfejlesztési és élelmiszer-ipari jogi szabályozásának naprakész figyelésére modul
Az érintett európai uniós jogszabályok egységes szerkezetbe foglalása (konszolidálása), A hatályos európai uniós jogszabályok jegyzéke pontosítása, A mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkozó és csak korlátozott ideig hatályban maradó rendeletek (az un vékony szedésű rendeletek) , A Mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek beszerzésére kiírt közbeszerzések az Európai Unióban, Saját hírek készítése, Hivatalos Közlöny legyűjtése, heti kivonatolása

Gazdálkodási nyilvántartások modul
Gazdálkodási napló / bejelentés-kötelezett műveletek, Nitrát adatszolgáltatás, Talaj tápanyagtervezés, Földhasználati terv, Egyéb táblatörzskönyv modulok (fejlesztés alatt)

Jogszabály monitoring

15 éve folyamatosan elérhető a KAP jogszabályait monitorozó Rendszerünk.

Gazda nyilvántartások

Az AKG legnagyobb hányadát adó célprogramban érintett terület ötödén használják Gazdálkodási Napló programunkat.

Szakrendszerek

Növényvédelem, állattenyésztés, szaktanácsadás, logisztika és egyéb területeken igyekszünk hatékonyabbá tenni felhasználóink tevékenységét. Tovább...